Liên hệ

Hệ thống cửa hàng Giày Mix Match®:

- Mix Match® 561A Điện Biên Phủ, P.25, Bình Thạnh, TP.HCM (Tầng 1M, TTTM Pearl Plaza).

- Tel: (028) 7300 3585